Δημιουργία της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα: News Article 3

Instead of showing news articles as usual, it has custom format.

Διαβάστε περισσότερα: News Article 2

News stories about your e-store will be posted here! Keep buyers updated!

Διαβάστε περισσότερα: News Article 1

 meteora-oi-katakombes-tou-ouranou1

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

"Ἡ ἁγία ταπείνωση εἶναι ἕνας μεγάλος θησαυρός, ἀνέκφραστος πλοῦτος, δωρεὰ τοῦ Χριστοῦ ποὺ εἶναι ὁ μοναδικὸς πράος καὶ ταπεινὸς στὴν καρδιά. Εἶναι ἡ μοναδικὴ ἀρετὴ ποὺ δὲν μποροῦν νὰ τὴ μιμηθοῦν οἱ δαίμονες. Εἶναι ἡ πύλη τῆς Οὐράνιας Βασιλείας ποὺ εἰσάγει σ’ αὐτὴν ὅσους τὴν πλησιάζουν". Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1

agia grafi

libraryfont

 

top