Εκτύπωση

 Φωτογραφίες, τύπος, εἰκόνες ἀπὸ τὸ Ἔπος τοῦ 1940