Ὅταν ἡ ἀρετή γίνει δική μας...

 

«Δέν εἶναι μικρό τό κέρδος, ὅταν οἱ ψυχές τῶν νέων συνηθίζουν καί κάνουν δική τους τήν ἀρετή. Ὅσα ὁ ἄνθρωπος ἀφομοιώνει στήν τρυφερή ἡλικία του, μένουν ἀσάλευτα. Γιατί ἡ ψυχή εἶναι ἀκόμα ἁπλῆ τότε καί ὅ,τι δέχεται, ἐντυπώνεται πολύ βαθειά μέσα της».

(Μέγας Βασίλειος)


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ