Ὁ Θεός Ἀγάπη ἐστί

 

«Ὁ Θεός, πλήρης πέραν πάσης πληρότητος, δημιούργησε τά πλάσματά του, ὄχι ἐπειδή Ἐκεῖνος χρειαζόταν κάτι, ἀλλά προκειμένου ἐκεῖνα τά ἴδια νά μπορέσουν νά μετάσχουν στήν Ὕπαρξή Του ἀναλόγως πρός τίς ἱκανότητές τους· Ἐκεῖνος δέ ὁ ἴδιος νά χαρεῖ μέ τά ἔργα του βλέποντάς τα εὐτυχισμένα».

Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ